Stråle Invest AB är ett litet familjeföretag som har merparten av sin verksamhet inom IT-branschen. Vid sidan av den huvudsakliga verksamheten söker vi utvecklingsmöjligheter i andra branscher.

IT-verksamheten bedrivs under namnet EaseMe Software.

Kontakta oss via info@straleinvest.com eller 060-12 33 33.